Pirkimo taisyklės

Bendra informacija

MB “DESAŽAS” gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš darydami užsakymą perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

MB “DESAŽAS” pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

1.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja užsakymą E. parduotuvėje, pateikia duomenis, reikalingus pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

1.2. Visos pirkimo-pardavimo sutartys, sudaromos su Pirkėjais, yra saugomos E. parduotuvėje.

1.3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

1.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu momento.

Prekių kaina

2.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti e. parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

2.2. Kainos e. parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

2.3. Į Prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

2.4. Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui, yra kaina, nurodoma Pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

2.5. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

PAPILDOMOS TAISYKLĖS

3.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

3.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainės (parduotuvės) desazas.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.3. Pirkėjas, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog jo el. pašto adresas gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.4. Šiomis Taisyklėmis yra įtvirtinamas prekių pirkimas – pardavimas, kuris yra atliekamas internetinėje svetainėje (parduotuvėje) desazas.lt.

3.5. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sutartis.

3.6. Pirkimo – pardavimo procesą, pirkėjo bei pardavėjo teises ir pareigas nustato visose internetinės svetainės (parduotuvės) desazas.lt skiltyse pateiktos taisyklės ir kita su prekių pirkimu ir pristatymu susijusi informacija.

3.7. Pasirašydamas šias Taisykles (tai yra pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Aš sutinku su Paslaugų teikimo sąlygomis“ ar paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“ ) Pirkėjas patvirtina, kad jis perskaitė Taisykles, suprato jų nuostatas bei sutiko su Taisyklėmis. Jeigu Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių nuostatų ir (ar) nesutiko su jomis – jis neturi teisės įsigyti jokių prekių internetinėje (parduotuvėje) desazas.lt.

3.8. Pirkėjas patvirtina suprantąs, kad pažymėjęs varnele langelį su „Aš sutinku su Paslaugų teikimo sąlygomis“ ar paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“, patvirtina (pasirašo) teisines pasekmes sukeliančią civilinę sutartį.

3.9. Šios Taisyklės yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos prekių pirkimo – pardavimo nuostatos internetinėje svetainėje (parduotuvėje) desazas.lt.

Baigiamosios nuostatos

4.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu per 15 (penkiolika) darbo dienų, ginčas sprendžiamas kitais, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais, būdais.
Jei turėtumėte su pirkimo taisyklėmis susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:
MB “DESAŽAS”
info@desazas.lt

Pirkinių krepšelis

NAUJIENLAIŠKIS

Prenumeruokite naujienlaiškį ir gaukite grožio ir sveikatos patarimus bei kitą vertingą informaciją!

PRISIJUNKITE – DOVANOJU 10% NUOLAIDĄ PIRMAJAM JŪSŲ UŽSAKYMUI!

© 2024 DESAŽAS. Visos teisės saugomos.

Scroll to Top